Se on lähellä!

Kun jokin on meitä lähellä, sitä voi koskettaa ja sen voi tuntea. Jeesus sanoi, että Taivasten valtakunta on tullut meitä lähelle (Mark. 1:15). Kun luet tarkasti kaikki Uuden testamentin kirjat siitä eteenpäin, niin missään ei lue, että tuo yliluonnollinen valtakunta lähti pois jonnekin kauas. Jeesus lähti fyysisesti pois maan päältä, mutta hän lähetti Pyhän Hengen jatkamaan työtään ihmisten kautta. Eli Taivasten valtakunta on edelleen lähellä.

Jos se on lähellä, sen voi kokea. Ihmiset ovat kysyneet minulta useita kertoja, mitä on Jumalan kohtaaminen. Miten se eroaa Pyhän Hengen läsnäolon kokemisesta kokouksissa tai lohdutuksen tunteesta rukouspalvelussa? Jumalan kohtaaminen on Jumalan valtakunnan todellisuuden murtautumista läpi elämääsi. Se on kokonaisvaltainen muutos ja koskettaa jokaista elämäsi aluetta, ei vain sitä, johon tarvitset apua.

Se [Jumalan kohtaaminen] on kokonaisvaltainen muutos ja koskettaa jokaista elämäsi aluetta, ei vain sitä, johon tarvitset apua.

Jumalan kohtaaminen sekoittaa kaiken luonnollisen järjestyksen. Tilalle tulee taivaan järjestys ja perspektiivi. Siitä eteenpäin sinun on otettava kaikissa valinnoissasi huomioon tuo valtakunta. Se tulee niin todelliseksi sinulle. 

Esimerkiksi olet miettimässä uraasi liittyviä kysymyksiä. Et voi enää ohittaa kysymystä: miten tämä valinta vaikuttaa Jumalan valtakunnan läsnäoloon elämässäni? Lisääkö se sitä vai ei?

Tai jos kohtaat sairautta tai muuta koetusta, mietit mikä asenne tai toiminta edistäisi Jumalan valtakuntaa sinussa ja muissa ympärilläsi tämänkin tilanteen keskellä. Jumalan valtakunta ja hänen asiansa tulevat siis ensimmäisiksi elämääsi. Ja se näkyy kaikessa.

Kun kohtaat Jumalan, elämässäsi tapahtuu vallanvaihto. Jeesus astuu ohjaksiin ja sinä siirryt pelkääjän paikalle tai paremmin sanottuna uskojan paikalle. Koska Jumalan kohdanneet yksilöt ovat tärkeitä Jumalan työn edistäjiä maailmassa täydellisen antautumisensa takia, he ovat myös vihollisen pääkohde. Juuri tästä syystä ennen tätä kohtaamista Jumala herättää meissä janon, joka menee lähes epätoivoiseksi ennen kuin kohtaamme hänet. Hän haluaa tietää haluammeko todella antautua hänelle kokonaan, sillä taistelu pimeyttä vastaan voi ajoittain olla voimakasta. Silloin ei auta pieni halu vaan suuri jano Jumalan puoleen. Siksi vain janoiset ja epätoivoiset kohtaavat Jumalan.

Kun kohtaat Jumalan, elämässäsi tapahtuu vallanvaihto. Jeesus astuu ohjaksiin ja sinä siirryt pelkääjän paikalle tai paremmin sanottuna uskojan paikalle.

Jumalan kohdanneet ihmiset tunnistaa muutamista merkeistä. Ensinnäkin he pystyvät kertomaan sinulle milloin valta vaihtui heidän elämässään ja miten. Mikä siihen johti ja mitä sitten tapahtui. Miten Jeesuksesta tuli herrasi. Toiseksi heidän elämässään on Herran pelko. He eivät halua koskaan tehdä mitään, mikä saisi heidät palaamaan takaisin siihen tilaan, missä olivat ennen. Joten he varjelevat suhdettaan Jeesukseen ja valtakuntaan. Kolmanneksi he haluavat johdattaa toiset lähteelle, kohtaamaan Jumalan eikä seuraamaan ihmisiä. Ja neljänneksi he ovat rohkeita eivätkä välitä, mitä ihmiset ajattelevat, sillä he tietävät Jeesuksen olevan kanssaan.

Tämä aika tarvitsee uskovia, jotka ovat kestäviä ja palavia uskossa vielä kymmenienkin uskossaolovuosien ja monien koetusten jälkeen. Sellaisia, jotka eivät sano innokkaille vasta uskoontulleille: “Kyllä sinäkin vielä rauhoitut.” Kylmää vettä suoraan heidän juuri syntyneeseen tuleen! Ei, vaan tämä aika tarvitsee sellaisia, joiden tuli vain sytyttää yhä palavammaksi jokaisen pienenkin liekin, joka toisissa on. Jotta uskomme kestää kaiken, täytyy meidän kohdata Jeesus ja hänen valtakuntansa todellisuus. Onneksi se ei ole kaukana yhdestäkään meistä!

Uskon vakaasti, että Jumala haluaa kohdata kaikkia. Mutta haluatko sinä sitä? Oletko janoinen Jumalan puoleen ja tietääkö, tunteeko Jumala sen?