Ilosanoma

Ensimmäiset evankelistat, paimenet, saivat Jeesuksen syntymän yönä yllätyksen, jota eivät varmasti olleet odottaneet. Enkeli ilemstyi heille ja sanoi: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.” (Luuk. 2:10). Jumala ei rajoittanut tätä sanomaa kenellekään tietylle: Paimenet edustivat tavallista kansaa joulukertomuksessa. Oli vihdoinkin kyse ilosta, joka ylettäisi aivan kaikille, sillä Jumala ei ollut poissulkeva eikä ole edelleenkään.

On hyvä huomata, miten Jumala aktivoi ihmisiä, sillä juuri sitä ilosanoma teki paimenille: aktivoi heidät. Jumala käyttää iloa, joka antaa energian ja halun tehdä, mennä ja puhua. Herran ilon salaisuus on siinä, että se ei tule mistään ulkoisesta: Vaikka paimenet saattoivat olla yllättyneitä ja ihastuneita taivaallisen enkelijoukon näyttäytymisestä, se ei pelkästään ollut syy, miksi sen yön tapahtumat synnyttivät heissä suurta iloa. Jumalan ilo tulee nimittäin sisältä: Ilosanoma sytytti ilon paimenissa itsessään ja toi heihin taivaallisen ilon lähteen. Ja tämä lähde on jopa suurempaa kuin mikään elämässä koettu onnellisuus, sillä se on voimaa. 

Jumala käyttää iloa, joka antaa energian ja halun tehdä, mennä ja puhua.

Jumala antaa kirkkautensa niille, jotka sitä haluavat. Hän ei koskaan pakota iloaan ja  voimaansa kenellekään. Jeesuksen syntymän aikaan Israelissa odotettiin ennustettua messiasta, mikä sai aikaan janoa Jumalan puoleen. Miksi enkelit eivät ilmestyneet Jerusalemin temppeliin papeille, jotka edustivat juutalaista jumalanpalvelusta? Syy oli yksinkertaisesti, etteivät kyseiset juutalaisten ylimmät halunneet Jumalan väliintuloa; heillä meni hyvin eivätkä he tarvinneet muutosta. He olivat astioita, joihin Herran kirkkautta ei mahtunut. Sen takia Jumala etsi ihmisiä, jotka olivat tyhjiä itsestään ja omasta voimastaan: jotta Hänen kirkkautensa voisi loistaa kirkkaammin! 

Miksi enkelit eivät ilmestyneet Jerusalemin temppeliin papeille, jotka edustivat juutalaista jumalanpalvelusta?

Joulukertomuksen lopussa sanotaan, että paimenet palasivat Betlehemistä kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet, sillä kaikki oli juuri niin kuin heille oli ilmoitettu (Luuk. 2:20). Jumalan sana ei siis taaskaan palannut tyhjänä, vaan toteutti tehtävänsä: levitti ilosanomaa kaikelle kansalle. Jumala on runsaskätinen ilonsa antamisessa, ja se on saatavilla jokaiselle, joka sitä vain haluaa. Hän odottaa, että jossain joku astia valitsee tyhjentyä omasta voimastaan ja on valmis ottamaan Hänet vastaan. Sisäinen ilon lähde voi puhjeta nyt. 

Rebekka Manninen avatar